Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku ETAP
Lista Dostępnych komórek organizacyjnych dla rejestracji online
Nazwa Pierwszy wolny termin dla komórki
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH